Cilt 36, Sayı 161 (2011)

MAKALELER

Öğrenci Seçme Sınavı’nın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi | PDF |
Dilara Bakan Kalaycıoğlu, Hülya Kelecioğlu
Mikro Öğretim Uygulamalarının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Analizi | PDF |
Çetin Semerci
Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP) ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP) Değerlendirilmesi | PDF |
Kasım Karakütük, Yalçın Özdemir
Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğinin (MKEÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Emine Özdemir, Hülya Gür
İkinci Derece Örtük Gelişme Modelleri ve Ölçme Eşdeğerliği | PDF |
Seda Dural, Oya Somer, Mediha Korkmaz, Seda Can, Tuncay Öğretmen
Okul Öncesi Dönemde Sesbilgisel Farkındalık Eğitimi | PDF |
Figen Turan, Gözde Akoğlu
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Derslerindeki Güdüsel Özelliklerinin İncelenmesi | PDF (English) |
Fatma Yavuz Göçer, Semra Sungur, Ceren Tekkaya
Ankara’daki Devlet ve Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Açık Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi | PDF (English) |
Refika Olgan, Deniz Kahriman Öztürk
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile Çalışma ve Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF |
Asuman Seda Sarcaloğlu, Nuri Karasakaloğlu
Duygu Gereksinimi Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi | PDF |
Veli Duyan, Mehmet Ertuğrul Uçar, Temel Kalafat
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor II: Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın Etkileri | PDF |
Sevda Bekman, Aylin Atmaca Koçak
Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik “Başarıya İlk Adım Programı” Türkçe Versiyonu’nun Etkililiği | PDF (English) |
İbrahim Halil Diken, Atilla Cavkaytar, E. Sema Batu, Funda Bozkurt, Yıldız Kurtılmaz
Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Ölçeği’nin Faktör Yapısının İncelenmesi | PDF (English) |
Alev Özkök, Halil Yurdugül, Petek Aşkar
Beden Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Akademik Başarı Üzerindeki Yordama Geçerliği | PDF |
Gürol Zırhlıoğlu, Mustafa Atlı
Öğretmen Adaylarında Öğrenme Stratejilerinin ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Yordamadaki Rolü | PDF |
Mustafa Buluş, Erdinç Duru, Murat Balkıs, Sibel Duru
Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması | PDF |
Alper Başbay, D. Yelda Kağnıcı
Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP) ve Sosyal Geçerliği | PDF |
Uğur Sak
Yöneticilik Görevinin Okul Müdürlerine Olumlu ve Olumsuz Katkıları | PDF |
Nail Yıldırım
Kimya Öğretmeni Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF (English) |
Gülüzar Eymur, Ömer Geban
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Çok Yönlü Eğitim Uygulamalarının Etkisi | PDF |
Suna Kaymak Özmen
Özel ve Resmi Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Yabancılaşma Düzeyleri | PDF |
Arzu Eryılmaz, Berrin Burgaz
İlköğretim 8. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Soruların PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması | PDF |
Tuba İskenderoğlu, Adnan Baki
Türk Lise Öğrencilerinde Okul Terkinin Yordanması: Aracı ve Etkileşim Değişkenleri ile Bir Model Testi | PDF |
Arif Özer, Dilek Gençtanırım, Tuncay Ergene
Hastane Okullarındaki Sorunlar ve Yaşantılar | PDF |
F. Sabahat Işıktekiner, Sadegül Akbaba Altun
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Felsefi Bakış Açılarına Etkisi | PDF |
Ahmet Doğanay


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337