Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP) ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP) Değerlendirilmesi

Kasım Karakütük, Yalçın Özdemir

ÖZ

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi’nde “Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi” (BİYEP) kapsamındaki Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” (ÖYP) isimleri ile yürütülen ve Türkiye çapında yükseköğretim sisteminin öğretim üyesi gereksinimini karşılamayı hedefleyen programların, ilgili programlarda araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan katılımcıların görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada BİYEP, proje kapsamındaki ÖYEP ile sınırlı olarak ele alınmıştır. Var olan durumu ortaya koymaya yönelik olarak gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışma niteliğindeki bu araştırma, 2007–2008 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile ODTÜ Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde çalışan 217 araştırma görevlisinin görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların BİYEP/ÖYP süreçlerine ilişkin görüşleri, anket maddelerine verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak betimlenmiştir. Araştırmada katılımcıların BİYEP ve ÖYP konusundaki görüşlerinin üniversitelerine, enstitülerine ve cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini saptamak amacıyla Ki-Kare testi uygulanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi, araştırma görevlisi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.