Öğrenci Seçme Sınavı’nın Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi

Dilara Bakan Kalaycıoğlu, Hülya Kelecioğlu

ÖZ

Bu çalışmada, 2005 yılı Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yer alan maddelerin cinsiyete göre Değişen Madde Fonksiyonu (DMF) içerip içermediği incelenmiştir. DMF içerdiği belirlenen maddelerin yanlı olup olmadığına karar vermek için uzman görüşüne başvurulmuştur. DMF belirleme yöntemlerinden Mantel-Haenszel (MH) ve Lojistik Regresyon (LR) kullanılmıştır. Analizler 2005 yılında ÖSS’ye giren 599,330 lise son sınıf öğrencisinin her biri 45 maddeden oluşan Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri alt testlerine verdikleri cevaplar kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, cinsiyete göre Türkçe alt testini oluşturan maddelerin DMF içermediği sonucuna varılmıştır. Sosyal bilimler alt testinde yedi, matematik ve fen bilimleri alt testlerinde de üç maddenin DMF içerdiği ve bu maddelerden fen bilimleri testinde yer alan bir tanesinin yanlılık gösterdiği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Madde yanlılığı, Değişen Madde Fonksiyonu, Mantel-Haenszel yöntemi, Lojistik Regresyon

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.