Mikro Öğretim Uygulamalarının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Analizi

Çetin Semerci

ÖZ

Araştırmanın amacı, “Mikro öğretim uygulamalarının çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi”nin yapılmasıdır. Araştırmada survey yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Türkiye’de 2008-2009 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde “Özel Öğretim Yöntemleri” dersini alan ve mikro öğretim uygulaması yapılan 32 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Mikro öğretim uygulamalarına ait gözlem verilerinin analizi, çok-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle yapılmıştır. Bu analizle eşzamanlı olarak araştırmada kullanılan yüzeyler (öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamaları, puanlayıcıların katılık/cömertlikleri ve kullanılan maddelerin uygunluğu) kendi içlerinde sıralanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, P9 kodlu öğretmen adayı en yüksek yeteneği gösterirken P25 kodlu öğretmen adayı en düşük yeteneği göstermiştir. Ayrıca, en cömert puanlayıcı J1, en katı puanlayıcı da J2’dir. Rasch modeli ile ilgili yapılan çalışmalarda yanlılık nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla ek ölçme araç ve yöntemleri işleme konulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Mikro öğretim, Rasch ölçme modeli, öğretmen adayı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.