Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Çok Yönlü Eğitim Uygulamalarının Etkisi

Suna Kaymak Özmen

ÖZ

Bu çalışmada, ebeveyn eğitimi, öğretmen eğitimi ve dikkat eğitimi programlarının, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bir çocuğun, günlük yaşamdaki problemli davranışları üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın verileri, ebeveyn ve öğretmen değerlendirmeleri aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında, evde ve okulda bir başlangıç düzeyi verisi elde edilmiştir. Başlangıç düzeyi verisinin kararlı olduğu görüldükten sonra, ebeveyn eğitimi, öğretmen eğitimi ve dikkat eğitimi programları art arda uygulanmıştır. Eğitim uygulamaları sırasında sürekli olarak veri toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, DEHB’ li çocuğun günlük problemli davranışları hem evde hem de okulda ebeveyn eğitiminin uygulanması ile olumlu yönde değişmeye başlamıştır. Aynı olumlu etki öğretmen eğitimi ve dikkat eğitimi programlarının uygulanması ile devam etmiştir. Olumlu değişimin okulda yine dikkate değer bir etki büyüklüğü ile yedi ay sonra alınan izleme ölçümünde de kaydedildiği görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, DEHB, ebeveyn eğitimi, öğretmen eğitimi, dikkat eğitimi, tek denekli desen

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.