Hastane Okullarındaki Sorunlar ve Yaşantılar

F. Sabahat Işıktekiner, Sadegül Akbaba Altun

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, hastane ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yaşantıları temelinde okulu nasıl algıladıklarını, yaşadıkları sorunları ve beklentilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara merkezde bulunan sekiz hastane okulunda görev yapan 17 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır ve verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenler, hastane okullarında fiziksel koşulların yeterli olmadığını, öğrenci niteliğinin eğitim-öğretimde esneklik yapılmasına neden olduğunu, hastane okulunda çalışan öğretmenlerin daha donanımlı ve sabırlı olmaları gerektiğini, hastane okullarına yönelik hizmet içi eğitim seminerlerine ihtiyaç olduğunu ifade etmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Hastane okulu, hasta çocuk, öğretmen, eğitime erişim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.