İlköğretim Öğrencilerinin Fen Derslerindeki Güdüsel Özelliklerinin İncelenmesi

Fatma Yavuz Göçer, Semra Sungur, Ceren Tekkaya

ÖZ

Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin fen derslerindeki güdüsel özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca cinsiyetin ve sınıf düzeyinin öğrencilerin dört güdüsel (başarılı, meraklı, vicdanlı ve sosyal) özelliğine olan etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 3685 altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Sonuçlar kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha başarı odaklı, meraklı, vicdanlı ve sosyal olduğunu göstermiştir. Ayrıca sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerdeki güdüsel özelliklerin azaldığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Cinsiyet, güdüsel özellikler, sınıf düzeyi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.