Ankara’daki Devlet ve Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Açık Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi

Refika Olgan, Deniz Kahriman Öztürk

ÖZ

Bu çalışmada Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan 17 devlet ve 17 özel anaokulunun açık oyun alanlarının özellikleri incelenmiştir. Bu okulların açık oyun alanları ve malzemeleri “Playground Rating System” isimli ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, anaokullarında en çok açık oyun alanlarının güvenliği konusuna önem verilmektedir. Öte yandan, çalışmaya dahil edilen devlet ve özel anaokullarının açık oyun alanları, çocukların farklı oyun tercihlerine yönelmelerini sağlamakta yetersiz kalmıştır. Okullardaki açık oyun alanlarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve farklı yapılardaki açık oyun alanlarında çocukların oyun tercihleri incelenerek ideal açık oyun alanlarının belirlenmesi önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitim kurumu, açık oyun alanı malzemeleri, güvenlik, oyun, küçük çocuklar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.