Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor II: Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın Etkileri

Sevda Bekman, Aylin Atmaca Koçak

ÖZ

Bu makale Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın niteliksel araştırmasının sonuçlarını içermektedir. Veriler beş farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, İsviçre, Bahreyn ve Suudi Arabistan) programa katılan 100 anneden toplanmıştır. Amaç, programın etkilerini annelerin kendi deneyimleri ve söylemleri ile değerlendirmektir. Derinlemesine mülakatla toplanan veriler, programın hem doğrudan, hem de dolaylı etkileri olduğunu göstermiştir. Doğrudan etkiler çocukta ve anne-çocuk ilişkisinde görülmüştür. Çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimlerinde değişiklikler ifade edilmiştir. Ayrıca, annenin çocuğa ve kendine yönelik davranışlarında ve kendisiyle ilgili bakış açısında da değişiklikler olduğu belirtilmiştir. Annenin değişmesi ve yeni bilgiler öğrenmesinin anne-çocuk ilişkisini de değiştirdiği bulunmuştur. Dolaylı etkiler olarak tanımlanan değişiklikler ise babada ve annede görülen değişikliklerdir. Babanın eşine, programdaki çocuğa ve diğer çocuklara; annenin de eşine, ailedeki diğer çocuklara ve çevreye olan davranışlarını değiştirdiği anlaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitim, erken müdahale programı; Anne eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.