İlköğretim 8. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Soruların PISA Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Sınıflandırılması

Tuba İskenderoğlu, Adnan Baki

ÖZ

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 1997’de geliştirilen bir sınavdır. Bu sınav 15 yaş grubu öğrencilerin farklı alanlardaki başarısını sınamayı ve yaşantılarında karşılaşabilecekleri durumlara karşı ne ölçüde hazırlıklı yetiştiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte yer alan becerileri değerlendirmeye yönelik matematik yeterliği ölçeğinde altı düzey bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, kullanımda olan 8. sınıf ders kitaplarından birinde yer alan soruları PISA matematik yeterlik ölçeğine göre inceleyerek sınıflamaktır. Bu sınıflamanın sonuçlarına bakıldığında 8. sınıf ders kitabında bütün düzeylerde sorulara yer verilmediği görülmektedir. Kitapta 1, 2, 3 ve 4. düzeyde soru, problem, alıştırma ve örneklere rastlanmıştır. Bu düzeylerden de ağırlıklı olarak 2. düzeydeki (%47) sorular bulunmaktadır. Ayrıca ünitelere göre soruların yeterlik düzeyleri bazı farklılıklar göstermektedir. Matematik yeterlik ölçeğinde yer alan üst düzey becerileri geliştirebilmek için ders kitaplarının içeriklerinin tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

PISA, matematik yeterlik ölçeği, matematik yeterlik düzeyleri, 8. sınıf matematik ders kitabı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.