Beden Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Akademik Başarı Üzerindeki Yordama Geçerliği

Gürol Zırhlıoğlu, Mustafa Atlı

ÖZ

Eğitimde kullanılan ölçme araçlarından bazıları bireylerin bir okulda ya da bir işte göstermeleri beklenen başarıları yordamak amacıyla düzenlenmektedir. Bunun somut bir örneği, üniversitelere alınacak öğrencileri seçmek için yapılan sınavlardır. Bu amaçla, öğrencilerin tümüne bir ya da birkaç test uygulanmaktadır. Seçme sınavlarında uygulanan testlerden elde edilen puanlar, adayların gelecekteki başarılarının yordayıcısı olarak kullanılmaktadır. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerine öğrenci alınırken öğrenci seçme sınavı ve özel yetenek testleri uygulanmaktadır. Dayanıklılık ve beceri koordinasyon beceri testleri bu yöntemlerdendir. Yapılan bu çalışmada, aşamalı regresyon yöntemi kullanılarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde okumakta olan öğrencilerin öğrenci seçme sınavı puanları ile özel yetenek sınav derecelerinin akademik başarıyla olan ilişkileri belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan bazı bağımsız değişkenlerin akademik başarı ortalaması üzerine etkisini belirlemek amacıyla oluşturulan modellerin manidar olduğu sonucu elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yordama, mekik koşusu, beceri koordinasyon testi, akademik başarı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.