Cilt 36, Sayı 160 (2011)

MAKALELER

Öğrencilerin Güdüsel İnançlarının Üst-Biliş Strateji Kullanımına Katkısı | PDF |
Semra Sungur, Nurcan Kahraman
Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin (ÖÖSÖ) Geliştirilmesi | PDF (English) |
Cansel Kadıoğlu, Esen Uzuntiryaki, Yeşim Çapa Aydın
İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Seçimi Beklenti Değeri Modeli ve Sınıf-İçi Rahatsız Edici Davranışları | PDF (English) |
Bülent Ağbuğa
Test Eşitleme: OKS Testlerinin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması | PDF |
Adnan Kan
Matematik Öğretmeni Adayları ve Kopya: Hiç Çekmedim Desem Yalan Olur! | PDF |
Ali Eraslan
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri | PDF (English) |
Nuray Senemoğlu
Üniversite Psikolojik Danişma Merkezine Başvuran Öğrencilerin Yalnizlik ve Depresyon Düzeyleri | PDF (English) |
Esra Ceyhan, Aydogan Aykut Ceyhan
Modüler Öğretim Tasarımıyla Entegre Edilmiş Kavram Karikatürleri Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri | PDF |
Sibel Cengizhan
Üniversite Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesi’nin Örgütsel İmajı | PDF |
Soner Polat
Öğretmenlerin Hazırladığı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Değerlendirilmesi | PDF |
Hüseyin Çalışkan
Türkiye’de Eğitim Eşitsizliği: Gini İndeksine Göre Değerlendirme | PDF (English) |
Ekber Tomul
5-7 Yaş Grubu Çocukların Resimlerine Yansıyan Öğretmen Figürünün Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi | PDF (English) |
Elif Hacer Dağlıoğlu
Türk Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşu Yordayan Sosyodemografik Değişkenler ve Mizah Tarzları | PDF (English) |
Songül Tümkaya
Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor I: Anne-Çocuk Eğitim Programı Kimler İçin ve Neden Etkili? | PDF |
Prof. Dr. Sevda Bekman, Aylin Atmaca Koçak
Lineer Şekil Örüntülerine İlişkin Genelleme Stratejileri: Görsel ve Sayısal İpuçlarının Etkisi | PDF |
Dilek Tanışlı, Nilüfer Yavuzsoy Köse
Türkiye ‘de İlköğretim Okulu Yöneticileri ile Rehber Öğretmenler Arasındaki Çatışma Kaynakları | PDF (English) |
İnayet Aydın, Gökhan Arastaman, Filiz Akar
Bölüm ve Programda Geçen Yıl Süresinin Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi | PDF (English) |
Yusuf Koç
Bilinçli Farkındalık Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması | PDF |
Zümra Özyeşil, Coşkun Arslan, Şahin Kesici, M. Engin Deniz
Soru Sorma Becerilerini Geliştirmeye Dönük Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Soru Oluşturma Becerilerine Etkisi | PDF |
Canan Aslan
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Çocuk Kitaplarının, İçerik, Resimleme ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi | PDF |
Mübeccel Gönen, Mehmet Katrancı, Mehmet Uygun, Şükran Uçuş
Erken Çocukluk Eğitiminde İlk Yıllar Programı’nın Öğretmen Görüşleri ile İncelenmesi | PDF |
Tülin Güler, İclal Yaltırık
Bazı Sosyoekonomik Etmenlerin Türkiye’de Yükseköğretime Katılım Üzerindeki Etkileri | PDF |
C. Ergin Ekinci
Özdüzenleyici Öğrenmeye Sosyokültürel Bir Bakış Açısı | PDF (English) |
Elif İffet Yetkin Özdemir
İlköğretim 6. Sınıflar İçin Uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın Uygunluk Geçerliği | PDF |
Nuri Doğan, Hatice Sevindik
Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı, Çalışma Alışkanlıkları, Başarı Güdüsü ve Akademik Performans Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF (English) |
Tuncay Ergene


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337