Türkiye’de Eğitim Eşitsizliği: Gini İndeksine Göre Değerlendirme

Ekber Tomul

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’de eğitim eşitsizliği ile ortalama öğrenim süresi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Veriler Türkiye’de 2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri kaynağından alınmıştır. Eğitim eşitsizliklerini belirlemek için 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun ortalama öğrenim süresi ve Eğitim Gini İndeksi hesaplanmıştır. Türkiye’de ve bütün bölgelerde 1975–2000 döneminde ortalama öğrenim süresi artmış, eğitim eşitsizliği ise azalmıştır. Ortalama öğrenim süreleri ile Eğitim Gini İndeksi arasında negatif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ortalama öğrenim sürelerindeki artış ile Eğitim Gini İndeksi azalma oranları arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitime erişim,eğitim eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliği, eğitimsel dağlım, ortalama öğrenim süresi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.