Bölüm ve Programda Geçen Yıl Süresinin Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi

Yusuf Koç

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, bölüm ve programda geçen yıl süresinin öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik yeterlik inançlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışma ABD’den ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği programlarına kayıtlı 318 öğretmen adayıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının yeterlik inançlarını ölçmek için Matematik Öğretimi Yeterlik Ölçeği (MTEBI; Enochs, Smith, & Huinker, 2000) kullanılmıştır. Bulgular göstermektedir ki bölüm ve programda geçen sürenin öğretmen adaylarının kişisel matematik öğretimi yeterlik inancı puanlarına anlamlı bir etkisi vardır. Ayrıca, bölüm ve programda geçen sürenin öğretmen adaylarının matematik öğretiminde sonuç beklenti puanlarına anlamlı etkisi bulunmamıştır. Bulgular tartışılmış ve öğretmen eğitimcileri için öğretimde kullanılacak önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik öğretim yeterliği, kişisel matematik öğretim yeterliği, matematik öğretiminde sonuç beklentisi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.