Özdüzenleyici Öğrenmeye Sosyokültürel Bir Bakış Açısı

Elif İffet Yetkin Özdemir

ÖZ

Özdüzenleyici öğrenme, öğrencilerin akademik öğrenme faaliyetleri sırasında davranışlarını, motivasyonlarını ve bilişlerini etkin ve hedefe yönelik biçimde kontrol etmelerini içerir. Öğrenme teorileri arasında sosyokültürel yaklaşım, özdüzenleyici öğrenmenin gelişiminde sosyal çevrenin ve yardımcı araçların rolüne yaptığı vurgu ile bu kavramın anlaşılmasında farklı bir bakış açısı sağlar. Bu makalenin temel amacı, sosyokültürel açıdan öz-düzenleyici öğrenmeyi incelemektir. Bu amaçla, ilk bölümde sosyokültürel bakış açısı hakkında genel bilgi verilmiştir. Sonra, bu bakış açısına göre özdüzenleyici öğrenme tanımlanmıştır. Bu bölümde bireylerin karar verme ve bu kararları uygulama yetisinin paylaşımlı ve aracılı gerçekleşmesi, özdüzenleyici öğrenmenin sosyal kökleri ve gelişiminde yardımcı araçların rolü tartışılmıştır. Sonuç bölümünde ise uygulamaya yönelik öneriler yer almaktadır.       

ANAHTAR KELİMELER

Özdüzenleyici öğrenme, sosyokültürel teori, Vygotsky, eğitim uygulamaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.