İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Seçimi Beklenti Değeri Modeli ve Sınıf-İçi Rahatsız Edici Davranışları

Bülent Ağbuğa

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu erkek ve kız öğrencilerinin “beklenti inançları”, “öznel görev değerleri” ve “sınıf-içi rahatsız edici davranışları” arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma, ilköğretim 3., 4., 5. ve 6. sınıflara devam eden 131 öğrenci (56 erkek ve 75 kız) ile yapılmış ve “beklenti inançları”, “öznel görev değerleri” ve “sınıf-içi rahatsız edici davranışları” değerlendiren anketleri tamamlandırılmıştır.Bu çalışmanın sonunda erkek ve kız öğrenciler açısından bu değişkenlerde bir farklılık görülmemiştir. Her iki cinsiyet için “başarı seçimi beklenti değeri” ve “sınıf-içi rahatsız edici davranışlar” arasındaki ilişkinin istatistik olarak önemi bulunmamasına rağmen,bu ilişkinin negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ilköğretim okulu erkek ve kız öğrencilerinin “beklenti inançları”, “öznel görev değerleri” ve “sınıf-içi rahatsız edici davranışları” arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olduğu için gelecekte bu konu üzerinde aynı ya da farklı eğitim ortamlarında araştırmaların tekrar edilmesi gerekmektedir.Sonuç olarak, bu çalışma,“beklenti inançları” ve “öznel görev değerlerinin” öğrencilerin derslere katılımlarını etkileyen önemli belirleyiciler olduğunu belirtmektedir.

 

ANAHTAR KELİMELER

Beklenti inançları, öznel görev değerleri, sınıf-içi rahatsız edici davranışlar, ilköğretim okulu.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.