Üniversite Psikolojik Danişma Merkezine Başvuran Öğrencilerin Yalnizlik ve Depresyon Düzeyleri

Esra Ceyhan, Aydogan Aykut Ceyhan

ÖZ

Araştırma, üniversite psikolojik danışma merkezine başvuran öğrencilerin yalnızlık ve depresyon düzeylerini incelemektedir. Araştırmanın katılımcıları üniversite psikolojik danışma merkezine başvuran 550 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma bulguları, psikolojik danışma merkezine başvuran öğrencilerin genel olarak yalnızlık düzeyinin orta düzeyde ve depresyon düzeyi ortalamalarının ise yüksek düzeyde olduğunu işaret etmiştir. Ayrıca, çalışmada erkek öğrencilerin kız öğrencilerden anlamlı bir biçimde daha yüksek yalnızlık ve depresyon düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Sınıf düzeyi açısından ise birinci sınıf öğrencilerin diğer sınıf düzeyi (ikinci, üçüncü ve dördüncü) öğrencilerinin tümünden anlamlı biçimde daha yüksek yalnızlık ve depresyon düzeyine sahip olduğu da ortaya çıkmıştır. Yine, öğrencilerin yalnızlık ve depresyon düzeyleri arasında orta düzeyde önemli bir ilişki olduğu da bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Depresyon, yalnızlık, psikolojik danışma merkezi, üniversite öğrencisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.