5-7 Yaş Grubu Çocukların Resimlerine Yansıyan Öğretmen Figürünün Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Elif Hacer Dağlıoğlu

ÖZ

Bu araştırma, çocukların çizimlerine yansıyan öğretmenfigürünün yaş ve cinsiyete bağlı olarak nasıl değişim gösterdiğini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Araştırma Koppitz’in İnsan Figürü Çizimlerini duygusal belirleyiciler açısından değerlendirme yöntemi dikkate alınarak yapılmıştır. Araştırmada 5-7 yaş grubunun her birinden 40 kız, 40 erkek öğrenci olmak üzere toplam 240 çocuk çalışma grubunu oluşturmuş ve bu çocuklardan “bir öğretmen çizmeleri” istenmiştir. Araştırma sonucunda yaş grupları ile tepkisellik, güvensizlik-yetersizlik ve genel toplamdaki duygusal belirleyiciler arasında anlamlı farklılıklar olduğu ve bu farkın beş yaştan yedi yaşa doğru puanlardaki önemli düzeyde düşüşten kaynaklandığı bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Erken çocukluk, insan figürü çizimi, duygusal belirleyiciler, öğretmen, öğretmen-çocuk etkileşimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.