Öğrencilerin Güdüsel İnançlarının Üst-Biliş Strateji Kullanımına Katkısı

Semra Sungur, Nurcan Kahraman

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin özyeterlik algıları ve hedef yönelimlerinin (ustalık yaklaşma, ustalık kaçınma, başarım yaklaşma, başarım kaçınma) Fen ve Teknoloji dersindeki üst-biliş strateji kullanımlarıyla olan ilişkisini araştırmaktır. Bu amaçla, 115 ilköğretim öğrencisine Hedef Yönelimi Anketi ve Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi uygulanmıştır. Sonuçlar, Fen ve Teknoloji dersinde başarılı olabilecekleri ve öğrenebileceklerine dair inançları yüksek olan ilköğretim öğrencileri ile derse öğrenmek,anlamak için çalışan ilköğretim öğrencilerinin (ustalık yaklaşma hedef yönelimine sahip öğrenciler) üst-biliş stratejilerini daha üst seviyelerde kullandığını göstermiştir. Sonuçlar doğrultusunda, ilköğretim öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersindeki motivasyonlarının ve üst-biliş strateji kullanımının geliştirilebilmesi için öğretmenlere önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Özyeterlik algısı,hedef yönelimi, üst-biliş strateji kullanımı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.