Lineer Şekil Örüntülerine İlişkin Genelleme Stratejileri: Görsel ve Sayısal İpuçlarının Etkisi

Dilek Tanışlı, Nilüfer Yavuzsoy Köse

ÖZ

Genelleme, cebirin yapı taşlarından birisidir ve cebirsel düşünme gelişiminde önemli bir öğedir. Matematiksel bir süreçte örüntü arama ise, genellemenin biçimlenmesinde temel bir adımdır ve genellemeyeulaşmada oldukça önemlidir.Buaraştırma ile sınıf öğretmeni adaylarının lineer şekil örüntülerini genelleme stratejileri araştırılmıştır. Araştırmanın uygulaması toplam 16 sınıf öğretmeni adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan klinik görüşme tekniği kullanılmış ve görüşmeler video kameraya çekilmiştir. Veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, kimi öğretmen adayları lineer şekil örüntüsünü yakın/uzak bir adıma devam ettirmede ve örüntünün kuralını belirlemede sadece şeklin yapısına odaklanılan görsel ve şekil örüntüsünün sayı örüntüsüne dönüştürüldüğü sayısal yaklaşımı benimsemişler, bu yaklaşımlar altında da toplam 26 strateji kullanmışlardır. Örüntüleri genellerken adaylar sayısal yaklaşım altında sadece terimler arası ilişkinin araştırıldığı yinelemeli, görsel yaklaşım altında ise hem yinelemeli hem de değişkenler arası ilişkinin araştırıldığı fonksiyonel stratejileri kullanmışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Mathematics education, patterns, generalization

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.