Test Eşitleme: OKS Testlerinin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması

Adnan Kan

ÖZ

Bu araştırma ile farklı yıllarda uygulanan OKS test formlarının istatistiksel eşitliğini sınamak amaçlanmıştır. Çalışma çeşitli ilköğretim kurumlarında öğrenim gören 1030 sekizinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda klasik eşitleme metotlarından lineer eşitleme ve tek grup düzeneği kullanılmıştır. Aynı zamanda eşitleme işleminin bir parçası olarak tek grup düzeneği için eşitleme hatası (SHE) kestirilmiştir. İki testin eşitliğini değerlendirmek için eşitlemenin standart hatasına dayalı güven aralıkları kullanılmıştır. Sonuç olarak, eşitlik fonksiyonu ve özdeşlik fonksiyonu arasında –0,14 ile 0,833 arasında değişen farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu farklılıkların bazı puan ranjlarında 2 SHE’den fazla olması sebebiyle 2003 ve 2005 yıllarında uygulanan OKS test versiyonlarının istatistiksel olarak birbirine eşit olmadığı ve birbirinin yerine kullanılamayacağı saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Test eşitleme, doğrusal eşitleme, tek grup deseni, test yansızlığı, geçerlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.