Matematik Öğretmeni Adayları ve Kopya: Hiç Çekmedim Desem Yalan Olur!

Ali Eraslan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının kopya çekme ve diğer dürüst olmayan davranışlara eğilimlerinin nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak son sınıfta okuyan 48 matematik öğretmeni adayına bahar döneminin sonunda açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Öğretmen adayların bu soruya verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki öğretmen adaylarının % 81’i bu tip eylemlere başvurduklarını kabul ederken bunu özellikle ‘sıranın üzerine yazma’, ‘arkadaşının kâğıdına bakma’ ve ‘kâğıdını başkasına gösterme’ şeklinde gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının % 19’u ise hiçbir şekilde kopya çekmediklerini ifade ederken bunu sebeplerini ‘yakalanıp ceza alma korkusu’, ‘ahlaki değer ve anlayış’ ve ‘kendi başına hak ederek başarıyı elde etme isteği’ şeklinde sıralamışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Kopya çekme, dürüst olmayan davranışlar, matematik öğretmeni adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.