Türkiye ‘de İlköğretim Okulu Yöneticileri ile Rehber Öğretmenler Arasındaki Çatışma Kaynakları

İnayet Aydın, Gökhan Arastaman, Filiz Akar

ÖZ

Okul örgütünün amaçlarını gerçekleştirebilmesi için okul yöneticilerinin ve rehber öğretmenlerin işbirliği içinde olması ve okulda çatışmaların etkili biçimde yönetilebilmesi önemli faktörlerdir. Bu araştırma, okul yöneticileri ile rehber öğretmenler arasındaki çatışma kaynaklarına ilişkin görüşlerin incelendiği tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veriler, Ankara İli merkez ilçelerindeki kamu ilköğretim okullarında görev yapan 260 rehber öğretmen ve 175 okul yöneticisinden toplanmıştır. Bulgulara göre,rehber öğretmenler, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlere ait görev kapsamını bilmediğini ve kendilerine görev alanı dışındaki işleri yaptırmak istemelerinden dolayı çatışma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri ise rehber öğretmenlerin alan bilgisinin yetersiz olduğu ve yönetimsel işler gibi rehberlik servisi dışındaki işlerle de uğraşmaları gerektiği konularında çatışma yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Çatışma kaynakları, rehber danışman, okul yöneticisi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.