Cilt 40, Sayı 177 (2015)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin Bir Yaz Bilim Kampı Süresince Gelişimi | PDF | | PDF (English) |
Duygu Metin, Gülşen Leblebicioğlu
Türkiye’de Dört Yıllık Eğitimin Sonunda Kim Kazanır: Toplum mu Birey mi? | PDF | | PDF (English) |
Filiz Gölpek
Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi | PDF | | PDF (English) |
Gamze Özel Kadılar
GeoGebra'yı Sınıfta Uygulayarak Orta Okul Öğrencilerinin Matematiksel Yeterliklerin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Isabel María Romero, María del Mar García, Antonio Codina
Öğretmenlerin Üstün Zekâ Kavramı ve Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özel Gereksinimleri | PDF | | PDF (English) |
Fatih Kaya
Türk ve Amerikan Yedinci Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Tamsayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Üzerinden Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Tuğrul Kar, Cemalettin Işık
Siber Zorbalık ve Mağduriyetin Yaygınlığının ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Yüksel Eroğlu, Evrim Aktepe, Sırrı Akbaba, Adem Işık, Evrim Özkorumak
8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü İfadeler ile İlgili Sayı Duyularının Sayı Duyusu Bileşenleri Bakımından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Esra İymen, Asuman Duatepe Paksu
Sağlıklı İletişimi Güçlendirmede Ergen Annelerine Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Nasıl İşler? | PDF | | PDF (English) |
Seval Erden
Temel Sayı Yeterliklerindeki Eksiklikler İlköğretim Öğrencilerinde Düşük Matematik Başarısına Neden Olabilir | PDF | | PDF (English) |
Sinan Olkun, Arif Altun, Sakine Göçer Şahin, Zeynep Akkurt Denizli
Anne-Çocuk İlişkisinin ve Baba Tutumlarının Çocukların Ahlâki ve Sosyal Kural Anlayışları Üzerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Arzu Özyürek, Fatma Tezel Şahin
İlkokul 1.,2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Anlatma Becerilerinin Anlatı Analizine Dayalı Olarak İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sonnur Işıtan, Özcan Doğan
Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Çağlayan Dinçer, Ege Akgün
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Katılımı ve Akademik Başarısına Etkisi: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Sarıtepeci, Hasan Çakır
Web Tabanlı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Abdulkadir Karadeniz, Ercan Akpınar
Arkadaşlık Kalitesi ve Öznel Mutluluk: Öznel Zindeliğin Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Akın, Umran Akın
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Bir Çizgi Film Çözümlemesi: PEPEE | PDF | | PDF (English) |
Nurdan Kalaycı
Öğretmen ve Yönetici Algılarına Göre İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerileri | PDF | | PDF (English) |
Hasan Basri Memduhoğlu
Performansa Dayalı Durum Belirlemede Güvenirliğin Genellenebilirlik Kuramında Farklı Desenlerle İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Serap Büyükkıdık, Duygu Anıl
Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Koç, Muhammet Demirbilek, Ebru Yılmaz İnce
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri ile Onların Sosyo-demografik Özellikleri ve Sosyo-Dramatik Oyunları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Selin Karaman, Asiye İvrendi
Okul Öncesi Dönem Çocukların Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Oguz Serdar Kesicioğlu
Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Süreçteki Deneyimlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Bülent Güven, Tuğba Öztürk, Zeynep Medine Özmen
Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Yeterlikleri | PDF | | PDF (English) |
Servet Özdemir, Ferudun Sezgin, Duygu Özen Kılıç
Konu Jigsawı (Birleştirme) Tekniğinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Oğuzhan Sevim


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337