Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Bir Çizgi Film Çözümlemesi: PEPEE

Nurdan Kalaycı

ÖZ

Kitle iletişim araçlarının, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının, toplumda oluşmasında ve yerleşmesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Pepee adlı çizgi filmi toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çözümlemek ve değerlendirmektir. Çünkü toplumsal cinsiyet rollerinin çeşitli araçlar yoluyla sunumu, çocukların toplumsal cinsiyet konusundaki düşüncelerinin oluşmasında ve şekillenmesinde önemlidir.

Araştırmanın modeli betimseldir ve nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma evreni, Pepee çizgi filminin 45 bölümüdür. Veriler, içerik analizi ve göstergebilim ile analiz edilmiştir.

Çizgi filmin hem kadın hem erkek karekterleri, toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargılara uygun rol, eylemler, giysi rengi ve giysi türü içinde sınırladığı ve cinsiyetçi bakış açısını yeniden üretebilecek mesajların olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular bütünsel anlamda değerlendirildiğinde çizgi filmin toplumsal cinsiyet eşitsizliği oluşturan mesajlar içerdiği saptanmıştır.

Çizgi filmde gösterilen etkinliklerin tamamı hem kadınlar,hem erkekler tarafından yapılabilecek işler olmasına karşın, çiçek sulama, sofra hazırlama, bebekle ilgilenme gibi işler, kadın karakterlere; otomobil, bisiklet ve balon kullanma gibi beceriler ise erkek karakterlere atfedilmiştir. Çizgi filmin izlenen tüm bölümlerinde, giysi renklerinden, giysi türlerine, duygusal durumlardan, oynanan oyunlara kadar toplumsal cinsiyet eşitsizliği oluşturabilecek mesajlar saptanmıştır.

Eğitici amaçlı tüm çizgi filmler, senaryolarını ve içeriğindeki mesajlarını, insan hakları ve eşitlik temelinde kurgulamak zorundadır. Çünkü toplumda da kadın-erkek ayrımcılığını engellemek ve cinsiyet eşitliğini sağlama ve duyarlı olma konusunda sistemin her bir parçasının sorumluluğu bulunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Çizgi film, Pepee, Toplumsal cinsiyet rolleri, Toplumsal cinsiyet eşitliği, Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Göstergebilim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3836

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.