Arkadaşlık Kalitesi ve Öznel Mutluluk: Öznel Zindeliğin Aracılık Rolü

Ahmet Akın, Umran Akın

ÖZ

Bu araştırmanın amacı arkadaşlık kalitesi ve öznel mutluluk arasındaki ilişkide öznel zindeliğin aracılık rolünü incelemektir. Araştırma 271 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği, Öznel Mutluluk Ölçeği ve Öznel Zindelik Ölçeği uygulanmıştır. Regresyon analizinden elde edilen bulgular, öznel mutluluk ve öznel zindeliğin arkadaşlık kalitesi tarafından pozitif yordandığını göstermiştir. Öznel mutluluk, öznel zindelik tarafından pozitif yordanmıştır. Ayrıca öznel zindeliğin, arkadaşlık kalitesi ile öznel mutluluk arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiği saptanmıştır. Bulgular bireylerin daha nitelikli arkadaşlık ilişkileri geliştirmelerine katkı sağlayacak etkinlik ve ortamların; öznel zindelik ve mutluluk için önemli olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Arkadaşlık kalitesi, Öznel mutluluk, Öznel zindelik, Regresyon


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3786

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.