Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin Bir Yaz Bilim Kampı Süresince Gelişimi

Duygu Metin, Gülşen Leblebicioğlu

ÖZ

Bu nitel çalışmada, on günlük bilim kampında yaşadıkları deneyimin ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel model ve modellemeyle ilgili görüşlerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Çalışmaya 6. ve 7. sınıfı bitiren 24 öğrenci katılmıştır. Genel amacı bilimin doğasını her yönüyle öğrencilere tanıtmak olan bilim kampının, özelleşmiş amaçlarından biri de bilimsel model ve modellemeyi öğrencilere tanıtmaktır. Öğrencilerin görüşleri bilim kampı öncesinde ve sonrasında “Bilimsel model nedir?” sorusu altında derinleşen açık uçlu sorular yardımıyla alınmıştır. Elde edilen nitel veriler, yorumlayıcı (interpretive) analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bilim kampı öncesinde ve sonrasında öğrenci görüşlerinden elde edilen kodlar ve temalar birbirleriyle karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, bilim kampına katılan öğrencilerin başlangıçta bilimsel modelin ne olduğunu bilmedikleri, fakat bilim kampının sonunda bilimsel modelleri ve modelleme sürecini tanıtmaya yönelik uygulanan bilimsel etkinlikler sayesinde bilimsel modellerin, bilimsel bilgiler gibi veriye dayandığını ve bilimsel araştırmaların ve bilimsel deneylerin bir ürünü olduğunu anladıkları görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Bilimsel model, Modelleme, Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.1507

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.