Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Katılımı ve Akademik Başarısına Etkisi: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği

Mustafa Sarıtepeci, Hasan Çakır

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ortaokul düzeyinde harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılımına ve akademik başarısına etkisini ortaya koymaktır. Yarı deneysel desen kullanılan bu çalışma, 52’si deney ve 55’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 107 katılımcıyla yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre harmanlanmış öğrenmenin akademik başarı sağlama açısından yüz yüze öğrenme sürecine göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin akademik başarı düzeylerinde orta düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Her iki ortamda öğrenim gören öğrencilerin derse katılım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Ancak öğrencilerin derse katılım gelişim düzeyi üzerinde orta seviyede bir etki büyüklüğüne sahip olan harmanlanmış öğrenmenin, öğrencilerin derse katılımının geliştirilmesi üzerinde önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Buna göre, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin derse katılımlarının gelişimini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Harmanlanmış Öğrenme, Öğrenci Katılımı, Akademik başarı, Sosyal Bilgiler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2592

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.