İlkokul 1.,2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Anlatma Becerilerinin Anlatı Analizine Dayalı Olarak İncelenmesi

Sonnur Işıtan, Özcan Doğan

ÖZ

Anlatı becerileri, çocukların akademik becerileri (okuma-yazma, dil) açısından önemlidir. Bu araştırma, ilkokul 1.,2. ve 3. sınıfa devam eden, tipik gelişim gösteren çocukların öykü anlatma becerilerini değerlendirmek ve sınıf ve cinsiyetler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya Ankara il merkezinde ilkokul 1.,2. ve 3. sınıfa devam eden 120 öğrenci katılmıştır. Çalışmada “Frog where are you?” adlı yazısız resimli kitap kullanılmıştır. Çocukların anlattıkları öyküleri değerlendirmek için “Öykü Anlatma Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın analizi için SPSS 16,01 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yaşla birlikte öykü anlatma becerilerinin geliştiği, öyküyü kavrama konusunda çocukların yaşa ve cinsiyete göre genellikle benzer oranlarda başarılı oldukları saptanmıştır. Öykü anlatma yönteminin çocukların dil ve akademik özelliklerini değerlendirmede faydalı bir yöntem olduğu belirtilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Anlatı analizi, Öykü oluşturma, Öykü anlatma becerileri, Dil becerileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2167

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.