Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi

Gamze Özel Kadılar

ÖZ

Oran analizi ve parametrik yöntemlerin eğitim kurumlarını kıyaslarken yetersiz kalması ve en etkin kurumun belirlenmesinde başarı sağlayamaması, karar vericileri eğitim kurumları arası karşılaştırmalı etkinlik ölçümünde Veri Zarflama Analizi (VZA) tekniğini kullanmaya yöneltmiştir. Ayrıca Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin etkinlik analizi üzerinde durulan araştırma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amaçları, a) Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin performans çözümlemesini eğitim kurumlarının etkinliğini arttırma için kullanılan VZA ile belirlemek ve vakıf üniversitelerinin etkinlik sıralamasını yapmak ve (b) kaynaklarını hangi ölçüde etkinsiz kullanarak etkin olmayan çıktılar ürettiklerini saptamaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de hizmet veren 33 vakıf üniversitesinin 2009-2010 öğretim yılına ait girdi değişkenleri profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi sayıları ve bütçe giderleri, çıktı değişkenleri ise, proje sayısı, uluslararası yayın sayısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi sayıları olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, 2011-2012 öğretim yılında Sabancı ve Bilkent Üniversitesi’nin süper-etkin vakıf üniversiteleri olduğu görülmüştür. En düşük etkinlik değeri ise İstanbul Arel Üniversitesi’ne aittir. Etkinlik açısından ilk sırada Ankara, ikinci sırada İzmir ve son sırada İstanbul’da hizmet veren vakıf üniversitelerinin olduğu sonucuna belirlenmiştir. Ayrıca 2000 yılından önce Türkiye’de kurulan vakıf üniversitelerinin 2000 yılından sonra kurulan vakıf üniversitelerine göre daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Vakıf Üniversitesi, Etkinlik, Verimlilik, Performans, Veri Zarflama Çözümlemesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.1813

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.