Türk ve Amerikan Yedinci Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Tamsayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Üzerinden Karşılaştırılması

Tuğrul Kar, Cemalettin Işık

ÖZ

Bu çalışmada, Türk ve Amerikan yedinci sınıf ders kitaplarında tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl sunulduğu analiz edilmiştir. Analizler, kavramların nasıl öğretildiğine ve sunulan matematiksel problemlerin doğasına odaklanmıştır. Hem Türk hem de Amerikan ders kitaplarının tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin öğretiminde farklı temsiller arasındaki ilişkilere vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Görsel temsil, sözel açıklamalar ve matematiksel cümleler arasındaki koordinasyonun Connected Mathematics 2 ders kitabında daha organize şekilde oluşturulduğu tespit edilmiştir. Türk ders kitaplarında işlemsel beceriye yönelik problemlere oransal olarak daha fazla yer verilirken, matematiksel muhakeme ve problem kurma gibi üst düzey bilişsel becerileri gerektiren problemlere Amerikan ders kitaplarında daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik ders kitapları, Uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, Materyal analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2897

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.