Öğretmenlerin Üstün Zekâ Kavramı ve Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özel Gereksinimleri

Fatih Kaya

ÖZ

Öğretmenler, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitiminde önemli bir role sahiptir. Etkili bir tanılama ve eğitim için, öğretmenlerin gelişmiş bir üstün zekâ kavramına ve üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özellikleri ve özel gereksinimleri hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu nitel araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli devlet okullarında görev yapan on öğretmen ile görüşme yapılarak, onların sahip oldukları üstün zekâ kavramlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada gömülü teori metodolojisi kullanılmıştır. Yapılan nitel veri analizleri beş kategoriyi ortaya çıkarmıştır: üstün zekâ, problemler, stratejiler, bağlam ve sorumluluk. Bu beş kategorinin aralarındaki ilişkiden ise ana kategori olarak üstün zekâ ön plana çıkmıştır. Bu kategorilerle ilgili sonuçlar katılımcılardan doğrudan alıntılarla birlikte sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün zekâ kavramı, Üstün zekâlı ve yetenekli, Öğretmen, Gömülü teori, Nitel


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2885

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.