GeoGebra'yı Sınıfta Uygulayarak Orta Okul Öğrencilerinin Matematiksel Yeterliklerin Geliştirilmesi

Isabel María Romero, María del Mar García, Antonio Codina

ÖZ

Bu çalışma, Dinamik Geometri Sistemlerinin (özelde GeoGebra’nın) öğrencilerin matematiksel yeterliklerinin gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen deneysel bir araştırmanın bir bölümünü raporlamaktadır. Çalışma, bir ortaokulun dört sınıfında iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, GeoGebra’nın, öğrencilerin matematiksel yeterliklerinin gelişimine farklı derecelerde yardımcı olduğunu göstermektedir. GeoGebra, öğrencilerin problem çözme, temsilleri yönetme, araçları kullanma ile alakalı yeterliklerde iyi bir performansa ulaşmasında yeterli desteği sağlamıştır. Yazılım, öğrencilerin akıl yürütme, argümantasyon ve iletişim gibi yeterliklerinin başlangıç seviyesinden orta seviyeye kadar ilerlemesinde destek olmuştur. Sosyal etkileşimin öğrencilerin ilerlemesinde anahtar bir rol oynamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik Eğitimi, Dinamik Geometri Sistemleri, GeoGebra, Matematiksel Yeterlilik, Tasarım Araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2640

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.