Web Tabanlı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Abdulkadir Karadeniz, Ercan Akpınar

ÖZ

Bu çalışmada, ilköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Madde ve Isı” ünitesine yönelik olarak Web tabanlı öğretim materyali hazırlanmıştır. Hazırlanan bu materyal ile gerçekleştirilen Web tabanlı öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yarı deneme modellerinden ön test son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Uygulama, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Artvin Merkez ilçede iki ilköğretim okulunda toplam 102 6. Sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba ünite başarı testi ve uygulama sonrasında ise açık uçlu sorular uygulanmıştır. Sonuç olarak, deney ve kontrol gruplarının son test başarı puanları arasında web tabanlı öğretimin yapıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Fen eğitimi, Web tabanlı eğitim, Çoklu ortam, Çalışma kitabı, Öğretim Materyali


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2702

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.