Sağlıklı İletişimi Güçlendirmede Ergen Annelerine Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Nasıl İşler?

Seval Erden

ÖZ

Ergenlik, birçok değişimin yaşandığı bir gelişim dönemidir. Bazı ergenler bu uyum sürecini başarı ile tamamlarken, bazıları profesyonel yardım almaya ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu noktada sadece ergene değil aynı zamanda ergenin ailesine de psikolojik yardım hizmetlerinin verilmesi, ergenin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada, ergenler ve anneleri arasında sağlıklı ilişki geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla annelere yönelik hazırlanan grupla psikolojik danışma programın etkililiğini sınamak amaçlanmıştır. Araştırma tek grup ön-son test ve izleme deneme modellinde hazırlanmıştır. Araştırmaya, 12-14 yaş aralıklarında bireysel psikolojik danışma hizmeti alan 16 ergen annesi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Otomatik Düşünceler Ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır. Bulgular, annelerin olumsuz otomatik düşünceler ve iletişim becerileri ön-test, son-test ve izleme puanlarında farklılıkların oluştuğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Ergenlik, Otomatik düşünceler, İletişim becerileri, Grupla danışma, Anneler, Türk kültürü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2712

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.