Öğretmen ve Yönetici Algılarına Göre İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerileri

Hasan Basri Memduhoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin görev yaptıkları ilköğretim okullarındaki yöneticilerin iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modelindeki araştırma, Bitlis il merkezi ile Tatvan ilçe merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 393 öğretmen ve yönetici üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Şahin (2007) tarafından geliştirilen, ilköğretim okulu yöneticilerinin kişiler arası iletişim becerileri ölçeğinden elde edilmiştir. Araştırmada şu temel bulgulara ulaşılmıştır: Okul yöneticileri orta düzeyde bir empatik dinleme becerisine ve orta düzeyde etkililik becerisine sahiptirler. Yöneticiler iletişim sürecinde orta düzeyde bir geri bildirimde bulunmaktadırlar. Buna karşın yöneticiler iletişim sürecinde üst düzeyde güven vermektedirler. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, branş ve kıdeme göre değişmezken unvana göre anlamlı fark bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Örgüt, İletişim, İletişim becerileri, İlköğretim okulları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.1677

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.