Cilt 40, Sayı 180 (2015)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Yörünge Fiziği Öğrenimini Uygulamalı bir Kinect Oyunu ile Geliştirme | PDF | | PDF (English) |
Maiga Chang, Denis Lachance, Fuhua Lin, Farook Al-Shamali, Nian-Shing Chen
Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-60 Ay Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Çağla Gür, Nurcan Koçak, Arzu Demircan, Banu Baç Uslu, Nurşen Şirin, Münire Şafak
Okullarda Psikolojik Şiddet: Okulda Zorbalığın Artmasında Öğretmen Yeterliklerinin Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mateja Pšunder
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bağımsız Hareket Becerilerinin Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Banu Altunay Arslantekin
Babalara Verilen Dil Eğitim Programının Çocukların Alıcı Dil Gelişimine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ceyhun Ersan
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimi, Tutumu ve Yazma Tutukluğunun Yazma Başarısı Üzerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Muhammet Baştuğ
Sınıf Ortamında İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Gösterdikleri Tepkiler | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Çoban
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Anlamaları ile Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Kaba, Sare Şengül
Ergenlerde Sosyal Kaygının Stresle Başa Çıkma Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Erdal Hamarta
İşitme Engelli Çocuklarda Zeka: Demografik, Eğitimsel ve Odyolojik Özelliklerle Bir Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Murat Doğan
Türk Üniversitelerinin İmajı: Üniversitelerin Basın Reklamları Üzerine Bir Çalışma | PDF | | PDF (English) |
Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek
Normal Sınıflara Devam Eden Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar | PDF | | PDF (English) |
Seray Olçay Gül, Sezgin Vuran
Sınırlandırılmamış Materyallerle Yapılan Yansıtıcı Bir Oyun Çalıştayına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Deneyimleri ve Kazanımları | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Dilşad Mirzeoğlu
6.Sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Basamaklı Öğretim Yöntemi ve Yaratıcı Drama Yönteminin Erişiye, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Handan Kılınçaslan, Pınar Özdemir Şimşek
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde İnovasyon (Yenilikçi) Proje Uygulamaları ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri | PDF | | PDF (English) |
Levent Kavacık, Tuğba Yanpar Yelken, Hikmet Sürmeli
Türkiye’de İlköğretim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Gelecek Senaryoları | PDF | | PDF (English) |
Serkan Koşar, Nezahat Güçlü
Hekimliğe Son Adım: İntörnlerin Çalışma ve Eğitim Ortamı | PDF | | PDF (English) |
Sema Özan, Sevgi Tımbıl, Ahmet Can Bilgin, Salih Semih Şemin
Öğretim Sürecine BİT Entegrasyonunu Etkinlik Kuramı Çerçevesinde Anlama: Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Özden Şahin İzmirli
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algıları | PDF | | PDF (English) |
Murat Taşdan
Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Ünitesi ile İlgili Problemleri Çözerken Güçlük Çektikleri Noktaların İpucu Kartlarıyla Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Seyhan Eryılmaz Toksoy, Ali Rıza Akdeniz


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337