Türk Üniversitelerinin İmajı: Üniversitelerin Basın Reklamları Üzerine Bir Çalışma

Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek

ÖZ

Devlet ve vakıf üniversiteleri sayısındaki son yıllardaki hızlı artışa bağlı olarak Türk üniversiteleri, ağır bir rekabet baskısı altına girmişlerdir. Bu rekabet, üniversitelerin öğrenci çekmek üzere özelliklerini öne çıkarmak ve pozitif bir imaj oluşturmak amacıyla verdikleri basın reklamları üzerinden izlenebilir. Bu reklamların üniversitelerin kendi kurumsal imajlarıyla örtüştükleri söylenebilir, ancak özellikle yeni kurulan vakıf üniversitelerinin güçlü bir imaj oluşturmakta başarılı olduklarını ileri sürmek güçtür. Bu çalışmada Türk üniversitelerince 2010 ve 2011 yıllarında basına verilen reklamlar incelenmiştir; 6 büyük gazetede yayımlanan toplam 1063 reklam (397’si özgün, 666’sı tekrar) niceliksel ve niteliksel özellikleri bakımlarından analiz edilmiştir. Eski ve tanınmış üniversitelerin görece çok az reklam verdiği, yeni kurulan vakıf üniversitelerinin ise reklamlarında daha çok kampus olanaklarını ve fiziki altyapıyı görsel olarak öne çıkardıkları saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Üniversite imajı, Türk üniversiteleri, Basın reklamları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2916

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.