Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bağımsız Hareket Becerilerinin Değerlendirilmesi

Banu Altunay Arslantekin

ÖZ

Bu çalışma, görme yetersizliği olan öğrencilerin bağımsız hareket becerilerini gerçekleştirme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın deneklerini Ankara ilindeki iki görme engelliler ilköğretim okulunda öğrenim gören dokunsal 53, az gören 34 görme yetersizliği olan öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması için Bağımsız Hareket Becerileri Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçları hazırlanmıştır. Ölçü araçlarından ve kamera çekimlerinden elde edilen veriler incelenerek, öğrencilerin bağımsız hareket becerilerini doğru gerçekleştirme yüzdeleri belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda, görme engelliler okullarında öğrencilerin bağımsız hareket becerilerini doğru gerçekleştirme yüzdelerinin çok düşük olduğu ve güvenlik, etkililik, görünüş ilkelerine aykırı hareket ettikleri sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler, Bağımsız Hareket Becerileri, Bağımsız Hareket Becerilerinde Değerlendirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4184

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.