Sınıf Ortamında İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Gösterdikleri Tepkiler

Ahmet Çoban

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında öğrencilerin istenmeyen davranışlarına ilişkin tepkilerini saptamak; bunları farklı boyutlarıyla analiz edip değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde, 4 ilköğretim okulundan 43 sınıf öğretmeninin dersi izlenerek, öğrencilerin istenmeyen davranışlarına ilişkin öğretmen tepkilerinin neler olduğu, okul, sınıf ve ders değişkenlerine göre bu tepkilerin değişiklik gösterip göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, öğretmen tepkilerinin, öğretmenlerin cinsiyetine, mezun oldukları okullara ve kıdemlerine göre değişip değişmediğine de dikkat edilmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf ortamında öğrencilerin istenmeyen davranışlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin gösterdikleri tepkiler, okul, sınıf ve ders düzeyinde farklılıklar gösterdiği gibi, bu tepkilerde öğretmenlerin cinsiyeti, mezun olduğu okul ve kıdemlerinin de etkili olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin tepkileri arasında fiziksel ceza ve hakaret içerikli ifadelerin yer almış olması dikkat çekici durum olarak değerlendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf öğretmeni, Sınıf ortamı, İstenmeyen davranış, Tepki


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4520

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.