Sınırlandırılmamış Materyallerle Yapılan Yansıtıcı Bir Oyun Çalıştayına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Deneyimleri ve Kazanımları

Ayşe Dilşad Mirzeoğlu

ÖZ

Sınırlandırılmamış (açık uçlu) materyaller herhangi bir özel yönerge seti içermeyen, sadece tek başlarına kullanılabileceği gibi diğer materyallerle de kullanılabilen materyallerdir. Bunlar hareket edebilen, birleştirilebilen, yeniden desenlenebilen, dizilebilen, demonte edilebilen ve yeniden eski haline getirilebilen materyallerdir. Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarına sınırlandırılmamış materyallerle uygulanan oyun temelli bir çalıştaya ilişkin öğretmen adaylarının bireysel ve eşli çalışma sonucunda elde ettiği kişisel ve mesleki deneyimlerini ve kazanımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma deseni ve eylem araştırması (özgürleştirici/ geliştirici/ eleştirel tür eylem araştırması) yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmaya 2013-2014 yılında bahar döneminde AİBÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 16 öğrenci (10 kadın, 6 erkek) katılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmeni adayları, sınırlandırılmamış materyalleri yaratıcılığı geliştirici, kullanışlı ve kolay bulunur, güvenli/zararsız ve kafa karıştırıcı materyaller olarak nitelemişlerdir. Gerçekleştirilen bu çalıştay ile sınıf öğretmeni adaylarına, kendi deneyimlerinden yola çıkarak oyun ve fiziksel etkinliklere yeni bir bakış açısı kazandırılması sağlanmıştır. Katılımcı öğrenciler çalıştay aracılığı ile yaratıcılık, eğlenceli eğitim ortamları oluşturma, işbirliği yapma, etkili iletişim becerileri, yansıtıcı düşünme, hedef belirleme, problem çözme, atık materyalleri dersin amaçlarına göre kullanma vb. kişisel ve mesleki kazanımlar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşlerine göre gerçekleştirilen çalıştayın başarılı olduğu, bu ve benzeri çalışmaların tüm sınıf öğretmeni adaylarına verilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardıkları belirlenmiştir. Ayrıca, çalıştayın öğretmen adaylarında ilerideki mesleklerinde uygulayıcısı olacakları “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersi öğretim programına ilişkin farkındalık kazandırdığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sınırlandırılmamış materyaller, Yansıtıcı oyun, Sınıf öğretmeni adayı, Deneyim, Kazanım


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4233

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.