Okullarda Psikolojik Şiddet: Okulda Zorbalığın Artmasında Öğretmen Yeterliklerinin Etkisi

Mateja Pšunder

ÖZ

Öğretici ve rol model olarak, öğretmenler okulda önemli bir rol üstlenirler; bu sebeple, okul yaşamı içerisinde takdir ettikleri ve yaşadıkları değerler önem kazanmaktadır. Buna rağmen, öğretmen kültürünün öğrencilerin şiddet yanlısı davranışlarını desteklediği ve hatta bunlara model olduğu sorgulanabilmektedir. Bu çalışmada, kuzeydoğu Slovenya’da 223 ilk ve orta dereceli okul öğretmeni zorbalık ile ilgili tecrübelerini belirleyebilmek amacıyla gözlenmiştir. Araştırma zorbalığın okullarda çok yaygın olduğunu ve öğretmenlerin bunu önemsemediğini, bu konudaki sorumluluklarının ve ayrıca öğrenciler için zorbalığın sonuçlarının farkında olmadıklarını göstermiştir. Gelecekte, okullarda bu soruna daha fazla önem vermek gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Zorbalık, Okul kültürü, Öğretmen kültürü, Değerler, Psikolojik şiddet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3116

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.