Ergenlerde Sosyal Kaygının Stresle Başa Çıkma Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi

Erdal Hamarta

ÖZ

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal kaygıları ile stresle başa çıkma stilleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olup olmadığını ve stresle başa çıkma tarzlarının sosyal kaygıyı anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma sonucunda sosyal kaygının sosyal kaçınma, değersizlik ve kritize edilme alt boyutları ile stresle başa çıkmanın kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşımlar arasında anlamlı düzeyde negatif ilişki, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama alt boyutları ile pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Stresle başa çıkma tarzlarının sosyal kaygının sosyal kaçınma, kritize edilme ve değersizlik alt boyutlarını anlamlı düzeyde açıkladığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Ergen, Sosyal Kaygı, Başa Çıkma, Stres


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4410

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.