Yörünge Fiziği Öğrenimini Uygulamalı bir Kinect Oyunu ile Geliştirme

Maiga Chang, Denis Lachance, Fuhua Lin, Farook Al-Shamali, Nian-Shing Chen

ÖZ

Fizik öğreniminde pratik yapmanın yeri büyüktür. Fizik kanunlarını deneyimlemek ve deneylerle ve laboratuvar ortamında gözlemlemek öğrenmeyi kolaylaştırır. Fakat yörünge kanunu gibi bazı konuların pratik uygulamaları yoktur ve öğrenciler bu konuyu sadece animasyonlar veya çizimler yoluyla öğrenebilirler. Öğrencilerin yörünge fiziğini deneyimleyebilmeleri için bir Kinect oyunu geliştirdik ve Athabasca Üniversitesi’nin yaz kampındaki bilim destek programı çerçevesinde bir pilot çalışma yürüttük. Bu çalışma ile öğrencilerin bilgisayar/video oyunlarına karşı tutumlarının Kinect oyunuyla ilgili algılarını etkileyip etkilemeyeceği ve yörünge kanunuyla ilgili bilgilerinin olmayışının oyun performanslarına etki edip etmeyeceği gibi bazı hipotezleri doğrulamak istedik. Nicel analiz sonuçları öğrencilerin oyun performansı ile konu hakkındaki bilgileri arasında pozitif bir korelasyon olduğunu; ayrıca, öğrencilerin bilgisayar/video oyunlarına karşı tutumlarının Kinect oyununun kullanılabilirliğine ilişkin görüşleri açısından bir etki yaratmadığını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kinect, Fizik, İlkokul, Lise, Hareket algılama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3145

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.