Cilt 41, Sayı 184 (2016)

"Developing a Research Agenda on Higher Education: Implications for Method, Theory and Policy" Special Issue

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Assoc. Prof. Dr. Fatma Nevra Seggie, Assoc. Prof. Dr. Sedat Gümüş, Prof. Dr. William G. Tierney

MAKALELER

Amerikan Devlet Üniversitelerindeki Özelleşme ve Hesap Verebilirlik Eğilimleri ve Politikaları | PDF (English) |
James C. Hearn, Jarrett B. Warshaw, Erin B. Ciarimboli
Lisans Derslerini SCALE-UP Sınıflarında Yürütmek İçin Altı Sebep: Yükseköğretim Otoriteleri ve Öğretim Elemanlarına Öneriler | PDF (English) |
Mustafa Erol, Ahmet Özcan, Julie Anne Luft
Üniversite Sıralamalarında Üst Sıralarda Bulunan bir Üniversitede Dekanların Liderlik Davranışları ve Bu Davranışların Kalite Yeterliliği Üzerindeki Etkisi | PDF (English) |
Sailesh Sharma, Syed Dara Shikoh Amir, Jeyasushma Veeriah, Sathiamoorthy Kannan
Yükseköğretimde İş-Aile Çatışmasının Öncülleri | PDF (English) |
Ayşe Negiş Işık, Erkan Işık, Erdal Hamarta
Oyun Planı: Küresel Güney’in Dünya Standartlarındaki Üniversitelerinin Gelişimindeki Dört Karşıtlık | PDF (English) |
Yisu Zhou, Jinting Wu
Türkiye’deki Üniversitelerde Görev Yapan Bölüm Başkanlarının Akademik Liderlik Sürecindeki Gereksinimlerinin İncelenmesi | PDF (English) |
Mehmet Şükrü Bellibaş, Gökhan Özaslan, Emine Gümüş, Sedat Gümüş
Türkiye ve Birleşik Krallık’taki Yükseköğretim Kurumlarının İsimleri Neye İşaret Etmektedir? | PDF (English) |
Armağan Erdoğan, Ebru Öztekin Bıyıklı, Tuba Demirkol, Gökhan Ersoy
Yükseköğretimde Bölüm Başkanlarının Profesyonelleşmelerindeki Zorluklar:Türkiye'de Bir Nitel Çalışma | PDF (English) |
Kadriye Dimici, Fatma Nevra Seggie, Ozge Hacifazlioglu, Ayse Caner
Martin Trow’un Kaleydoskop’undan Türk Yükseköğretim Sistemi | PDF (English) |
Enes Gök
Eğitim Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dair Tutumları | PDF (English) |
Hamdi Alanay, Hasan Aydın
Modern Üniversite Ortamında Öğretim Üyelerinin Akademik Entelektüel Liderliği | PDF (English) |
Barış Uslu
Yükseköğretimde İngilizce Okutmanların Örgütsel Sosyalizasyonunun Yordayıcıları | PDF (English) |
Fatma Ataman, Yaşar Kondakçı
Algılar ve Gerçekler: Yükseköğretimde Öğretim Kalitesi | PDF (English) |
Evrim Üstünlüoğlu
Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Algısının Değerlendirilmesi | PDF (English) |
Mustafa Yavuz, Deniz Gülmez
Türkiye’de Yüksek Öğretim Finansmanı: Mezun-Kitle Fonlamalı Öğrenci Kredi Fonu “A-CSDF” Modeli | PDF (English) |
Semen Son-Turan
Yüksek Öğrenimde Stratejik Vizyon Yaratmak için ‘knowledgization’ Kavramı: Kuzey Kıbrıs Durum Çalışması | PDF (English) |
Tuğberk Kaya, Mustafa Sağsan
Akademisyenlerin ve Öğrencilerin Perspektifinden Akademik Özgürlük: Nitel Bir Çalışma | PDF (English) |
Didem Doğan
Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyumuna Kültürleşme Stresi ve Sosyal Desteğin Etkisi | PDF (English) |
Ümit Cura, Ayşe Negiş Işık
Akademisyenlerde Mobing ile İş Anlamı Arasındaki İlişkide Sosyal Güven ve Memnuniyetin Aracı Rolü | PDF (English) |
Hakan Sarıçam
Türkiye’de Üniversitelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizine Göre Sınıflandırılması | PDF (English) |
Nihat Erdoğmuş, Murat Esen
Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Örgütsel Adalet Algısının Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi | PDF (English) |
Nisan Selekler-Gökşen, Özlem Yıldırım-Öktem, Kıvanç İnelmen
Türkiyeli Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sınıf Arkadaşlarına Yönelik Algıları | PDF (English) |
Hakan Ergin


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337