Oyun Planı: Küresel Güney’in Dünya Standartlarındaki Üniversitelerinin Gelişimindeki Dört Karşıtlık

Yisu Zhou, Jinting Wu

ÖZ

21. yüzyılda küreselleşme yeni kurumların kurulması için fırsatlar sağlıyor. Küreselleşme sayesinde akademik profesyoneller, teknolojik gelişmeler ve sermaye çok büyük çapta ve çok daha kolay bir biçimde sınırları aşabili-yor. Gelişmekte olan pek çok toplum, dünya standartlarında büyük çaplı araştırma üniversiteleri inşa etmek için bu hızlı ekonomik gelişmelerden yararlanıyor. Doğal olarak, bu araştırma üniversiteleri işgücü piyasasına yönelik pratik eğitim talebi, Alman araştırma üniversitesi modelini benimseme ihtiyacı ve küresel düşünebilen vatandaşlar yetiştirme çağrısı gibi rekabetçi hedeflere dahil olmaktadırlar. Bu hedefler çok belirgin talepler getirdiği için yükseköğrenim kurumları genellikle gerginlik ve karşıtlıklarla doludur. Bu çalışma, birbiriyle ilişkili dört grup karşıtlığı kıyaslayarak yükseköğrenim kurumlarının gelişim sürecini kavramsallaştırmaktadır. Bu karşıtlıklar, araştırmaya karşı öğretim; dışarıya bakmaya karşı içeriye bakma; niceliğe karşı kalite ve eşitçiliğe karşı hiyerarşidir ve yükseköğrenim kurumunun dünya standartlarında bir kurum olmak için gelişme önceliği bağlamında ele alınmıştır. Analizimiz böyle bir stratejinin uzun vadeli sürdürülebilirliği hakkında sorular ortaya koymaktadır. Belirlenen sorunlar küresel güneyde yani bilgi üretiminde Kuzey Amerika ve Avrupa’ya kıyasla geride kalan üniversitelerde yaygın olsa da, bu sorunların dünyanın diğer bölgelerinde de yansımaları olan ortak konular olduğuna inanıyoruz.

ANAHTAR KELİMELER

Dünya standartlarında üniversite, Üniversite sıralaması, Gelişme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6152

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.