Amerikan Devlet Üniversitelerindeki Özelleşme ve Hesap Verebilirlik Eğilimleri ve Politikaları

James C. Hearn, Jarrett B. Warshaw, Erin B. Ciarimboli

ÖZ

Tüm dünyada ulusal yükseköğretim sistemleri bir değişim süreci içindedir. Birçok sistem öğrenci kayıtlarındaki artışla önemli ölçüde büyürken, pek çoğu yeniden yapılanmaya gitmiştir. Bu kurumsal değişiklikler genellikle çeşitli boyutlarda başarıyı sağlamak için artan hesap verebilirlik talepleri ile ilişkili olarak daha fazla özelleşme yönünde meydana gelmektedir. Bu makalede Amerika’da giderek büyüyen bu hareketin ana hatları verilmiş ve söz konusu eğilimlerin ülkedeki yönetim, erişim, katmanlaşma, ücret ve kadrolar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç kısmında kamu yararına yönelik daha kapsamlı sorulara odaklanılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, Özelleşme, Hesap verebilirlik, Reform, Piyasa


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6270

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.