Türkiyeli Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sınıf Arkadaşlarına Yönelik Algıları

Hakan Ergin

ÖZ

Suriye'deki savaş, an itibariyle beş yaşındadır. Bu uzun süren olay, önemli ölçüde kitlesel bir göçe yol açmıştır. Öyle ki, milyonlarca Suriyeli yerinden edilmiş ve savaştan kaçarak çeşitli uluslaraşırı noktalara yönelmiştir. Üç milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, en fazla sayıda Suriyelinin vardığı nokta olmuştur. Suriyeli misafirlerini iyi ağırlamak için Türkiye, misafirlerine çeşitli destekler sağlamaktadır. Suriyeli misafirlere sağlanan bu destekler arasında, Türkiye'de yükseköğretime erişim olanağı bulunmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye Krizi sonrası gerçekleştirdiği çeşitli düzenlemeler, binlerce Suriyelinin Türkiye'deki üniversitelerde öğrenime başlamasına imkan sağlamıştır. Göçmenlerin yeni hayatlarına adaptasyonlarını ele alan geleneksel göç çalışmalarının aksine bu çalışma, yerli Türk vatandaşlarının algılarını konu edinmektedir. Daha belirgin olarak belirtmek gerekirse, bu çalışma, Türkiyeli üniversite öğrencilerinin Suriyeli sınıf arkadaşları hakkındaki algılarını keşfetmeyi hedeflemektedir. Bu nitel çalışmanın verileri, yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Bulgular, katılımcıların Suriyeli göçmenlerin Türkiye'deki üniversitelere erişimi konusunda ciddi endişelerinin olduğunu işaret etmektedir. Ancak, -bu genel algının aksine- katılımcıların, uzun süredir tanıdıkları Suriyeli sınıf arkadaşlarının sınıflarında yer almasına yönelik olumlu algılara sahip oldukları keşfedilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Suriye'deki savaş, Zorunlu göç, Yükseköğretimin uluslararasılaşması, Suriyeli göçmenler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6214

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.