Türkiye’de Yüksek Öğretim Finansmanı: Mezun-Kitle Fonlamalı Öğrenci Kredi Fonu “A-CSDF” Modeli

Semen Son-Turan

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’deki üniversitelerden mezun kişilerin biraraya getirilerek, öğrenci borçlanma aracı olarak yapılandırılmış kitlesel bir fonlama havuzuna yatırım yapılmasını öngören inovatif ve sürdürülebilir yeni bir sistemi konu almaktadır. Sözkonusu borçlanma aracı, aynı zamanda gelişmiş bir performans izleme aracı ile çeşitli kazanç seçenekleri ve gelire dayalı geri ödeme planları sunmaktadır. Nihai amaç ise, yüksek öğretim öğrencilerinin ulaşabileceği alternatif finansman aracı ve çeşitli yardımların küresel bazdaki belirgin eksikliğine bir çözüm getirmek suretiyle kaliteli yüksek öğretime adil ve eşitlikçi erişim ve toplumsal dönüşüme katkı sağlayarak uzun vadede iktisadi gelişime hizmet etmektir. Teorik model, altı boyutlu bir çerçeveye oturmaktadır. Sistemsel alt yapısı ise, dijital platformlardan oluşan ve yeni yeni popülerlik kazanan bir finansman yöntemi olan “kitlesel fonlama”ya dayanmaktadır. Araştırma yöntemi, Türkiye’deki yüksek öğretim sorununu çevreleyen alt temaları saptamak amacıyla, içerik analizi ve teyit amaçlı veri nirengilemesini kapsamaktadır. Tema odaklı anahtar kelimeler, öğrenci kredileri, geri ödeme ve ilişkili kavramlarla ilgili eğilimleri saptamak amacıyla, Türkiye’nin ilk özgün sosyal ağı olan Ekşi Sözlük’te aranmaktadır. Sonrasında aynı anahtar kelimeler Google Arama Trendleri analizinde kullanılmakta ve nihayetinde bir odak grup tartışmasında doğrulanmaktadır. Çalışma, öğrencilerin borçlanma ve borç geri ödemesi ile mezunların bağış- katkı konusundaki tutumlarına yönelik bulgularını ağırlıklı olarak davranışsal ekonomi literatürü ile açıklamaktadır. A-CSDF Modeli Türkiye’deki yüksek öğretim problemini ele alırken kolayca uygulanabilen özgün bir çözüm önerisi sunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim finansmanı, öğrenci kredisi, gelire dayalı borçlanma, kitle fonlama, mezun katkısı – bağışı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6137

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.