Türkiye ve Birleşik Krallık’taki Yükseköğretim Kurumlarının İsimleri Neye İşaret Etmektedir?

Armağan Erdoğan, Ebru Öztekin Bıyıklı, Tuba Demirkol, Gökhan Ersoy

ÖZ

Yükseköğretim, üniversitelerin dünya genelinde daha iyi bir ün kazanma peşinde oldukları gelişmekte olan bir alandır.  Bir üniversitenin kalitesinde ve dünya çapındaki imajında akademik başarının en belirleyici unsur olduğu şüphe götürmese de, üniversitelerin isimleri de onların işlev ve şöhretlerini etkilemektedir. Bu makale, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Yükseköğretim Araştırma Merkezi’nce yürütülen ‘Dünya Yükseköğretim Kurumları İsim Haritası’ adlı bir projeye dayanmaktadır. Bu projeye başlanmasında, yükseköğretim kurumlarının isim belirlemesinde hangi etkenlerin belirleyici olduğuna ve bu seçimlerde ülke bazında genellenebilir eğilimlerin olup olmadığının merak edilmesi etkili olmuştur. Veriler temel olarak, farklı ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarının resmi sitelerinden elde edilmiştir. Bu makale, verilere dayalı ön bulgulara odaklanacak, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta bulunan yükseköğretim kurumlarının isimlerine dair karşılaştırmalı bir analiz sunacaktır. Birleşik Krallık kuruluşu eskiye dayanan çok sayıda üniversiteleye sahip olması ve yükseköğretim alanında önde gelen üniversitelerden biri olması nedeniyle seçilmiştir. Türkiye ise eskiden çok yeniye uzanan bir dizi yükseköğretim kurumuna sahip olması nedeniyle dahil edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim kurumlarının isimlendirme stratejileri, isim haritalandırma, yükseköğretim kurumları, Birleşik Krallık’ta yükseköğretim, Türkiye’de yükseköğretim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6159

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.